INDEKS AUTORSKI

Tomasz Komendziński


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Czy zmierzch formacji kartezjańskiej? [Rec. Gawroński, Alfred. Dlaczego Platon wykluczył poetów z Państwa?]. Studia Filozoficzne, nr 9, 174-179, 1986.

[Rec. Peirce, Charles. Writings of Charles S. Peirce. A Chronological Edition. Vol. 3 1872-1877]. Ruch Filozoficzny, XLV (1), 78-82, 1988.

[Rec. The World View of Contemporary Physics. Does It Need a New Metaphysics? Kitchener, Richard F. (ed.)]. Ruch Filozoficzny, XLVII (3-4), 275-276, 1990. Komendziński, Tomasz.