INDEKS AUTORSKI

Jerzy B. Korolec (1933-2000)


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

"Anonimowy wykład 'Etyki nikomachejskiej' Arystotelesa w rękopisie Biblioteki Jagiellońskiej" w: Z dziejów filozofii na Uniwersytecie Krakowskim w XV wieku. Kuksewicz, Zdzisław (red.), 22-41. Wrocław, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wyd. PAN, 1965. Korolec, Jerzy.

# filozofia polska # filozofia średniowieczna # ARYSTOTELES # BURIDAN, Jean #