INDEKS AUTORSKI

Jerzy Korwin-Łopuszański


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Gniew i strach w "Etyce" Arystotelesa. Roczniki Filozoficzne, 29(2), 49-73, 1981. Korwin-Łopuszański, Jerzy.

# ARYSTOTELES # emocja # cnota #
TREŚĆ. 1. Problem specyficznej natury namiętności. 2. Gniew. 3. Gniew i strach w stosunku do odpowiedniej cnoty. 4. Odwaga naturalna. 5. Natura emocji.