INDEKS AUTORSKI

Ludwik Kostro


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Przyczynki Czesława Białobrzeskiego do hylemorfistycznej interpretacji mechaniki kwantowej. Studia Gdańskie, t. I, 223-239, 1973. Kostro, Ludwik.

# BIAŁOBRZESKI, Czesław # mechanika kwantowa # hylemorfizm #
TREŚĆ. Wprowadzenie. I. Dane mechaniki kwantowej, na których Białobrzeski opiera swoją hylemorfistyczną interpretację świata atomowego. II. Białobrzeski dokonuje hylemorfistycznej interpretacji mechaniki kwantowej przy pomocy pojęć: potencjalności i materii. W jakim znaczeniu używa on wówczas terminów potencjalność i materia? III. Czy hylemorfistyczną interpretacja mechaniki kwantowej przeprowadzona przez Białobrzeskiego jest słuszna? IV. Próba rozwinięcia hylemorfistycznej interpretacji mechaniki kwantowej. Resume.