INDEKS AUTORSKI

Janina KOTARBIŃSKA (Dina Sztejnbarg-Kamińska, 1901-1997)


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Ewolucja Koła Wiedeńskiego (pozytywizm, empiryzm, fizykalizm). Myśl Współczesna, nr 2, 145-160, 1947.
PRZEDRUK w: Logiczna teoria nauki: wybór artykułów. Pawłowski, Tadeusz (red.), 295-318. Warszawa, PWN, 1966.

# empiryzm logiczny # Koło Wiedeńskie # sprawdzalność # fizykalizm #

[Rec. Marc-Wogau, Konrad. Die theorie der Sinnesdaten. Probleme der neueren Erkenntnistheorie in England]. Ruch Filozoficzny, XVII (1-3), 16-23, 1949.

Definicja. 1955.
PRZEDRUK w: Logiczna teoria nauki: wybór artykułów. Pawłowski, Tadeusz (red.), 29-55. Warszawa, PWN, 1966.

# definicja # zdanie #
TREŚĆ. 1. Uwagi wstępne. 2. Definicja realna i nominalna. 3. Definicja analityczna i syntetyczna. 4. Czy definicja jest zdaniem w sensie logicznym? 5. Warunki przydatności definicji. 6. Uwagi końcowe. Kotarbińska, Janina.

"Tak zwana definicja dejktyczna" w: Księga pamiątkowa ku uczczeniu czterdziestolecia pracy nauczycielskiej w Uniwersytecie Warszawskim profesora Tadeusza Kotarbińskiego. Kotarbińska, Janina i in. (red.), 44-74. Warszawa, PWN, 1959.
PRZEDRUK w: Logiczna teoria nauki: wybór artykułów. Pawłowski, Tadeusz (red.), 57-98. Warszawa, PWN, 1966.

# definicja ostensywna, deiktyczna # indukcja eliminacyjna #

Kontrowersja: dedukcjonizm-indukcjonizm. Studia Filozoficzne, nr 1, 25-42, 1961.
PRZEDRUK w: Logiczna teoria nauki: wybór artykułów. Pawłowski, Tadeusz (red.), 319-340. Warszawa, PWN, 1966.

# indukcjonizm # dedukcjonizm # POPPER, Karl # filozofia nauki #

Spór o granice stosowalności metod logicznych. Studia Filozoficzne, nr 3, 25-48, 1964.

# filozofia analityczna # reguły użycia # deskrypcjonizm # rekonstrukcja logiczna #

"Kłopoty z istnieniem. Rozważania z zakresu semantyki" w: Księga pamiątkowa ku czci profesora Tadeusza Kotarbińskiego w osiemdziesiątą rocznicę urodzin. Czeżowski, Tadeusz i in. (red.), 129-146. Warszawa, PWN, 1967.

# semantyka # reizm # istnienie #

Wyrażenia okazjonalne. Studia Filozoficzne, nr 1, 3-16, 1971.

# wyrażenia okazjonalne # HUSSERL, Edmund # znaczenie #

Seminarium filozoficzne pod kierunkiem Prof. Tadeusza Kotarbińskiego. Rok akademicki 1934/35. (Protokoły posiedzeń). Studia Filozoficzne, nr 6, 122-141, 1977.

Seminarium filozoficzne pod kierunkiem Prof. Tadeusza Kotarbińskiego. Rok akademicki 1935/36. (Protokoły posiedzeń). Studia Filozoficzne, nr 7, 99-111, 1977.

Głos w dyskusji. Studia Filozoficzne, nr 5, 69-73, 1984. Kotarbińska, Janina.

# KOTARBIŃSKI, Tadeusz #

O Zespole Szkół Technicznych im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Andrychowie z Janiną Kotarbińską rozmawia Bogusław Wolniewicz. Studia Filozoficzne, nr 6, 189-197, 1986.