INDEKS AUTORSKI

Andrzej St. Kowalczyk


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Gombrowicz i Husserl. O fenomenologicznych inspiracjach w "Dzienniku". Znak, nr 354-355, 611-628, 1984. Kowalczyk, Andrzej St.

# GOMBROWICZ, Witold # fenomenologia # filozofia a literatura #