INDEKS AUTORSKI

Zdzisław Kowalewski


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Społeczeństwo obywatelskie a politea i res publica. Studia Filozoficzne, nr 9, 7-24, 1987. Kowalewski, Zdzisław.

# społeczeństwo obywatelskie # filozofia polityki # ARYSTOTELES #
ABSTRAKT. Artykuł jest próbą przypomnienia starożytnego dorobku europejskiego dotyczącego powstawania i rozwoju społeczeństwo obywatelskich, co znalazło także wyraz w "Institutiones" Justyniana z 533 r. Powstały bariery semantyczne utrudniające zrozumienie, iż podmiotowość polityczno-obywatelska zawarta była w definicji człowieka i państwa (politeuo, politeia). Socjologiczne uogólnienia w "Polityce" Arystotelesa wytyczają wzory myślenia o społeczeństwie obywatelskim. Doświadczenia republiki i państwowości rzymskiej w prawodawstwie uzmysławiają rozbieżność ładu republikańskiego i militarnego, organizacyjną sprawność tego ostatniego i cywilizacyjno-rozwojową ładu obywatelskiego postrzeganego i cenionego przez myślicieli.