INDEKS AUTORSKI

Tadeusz Kowalik (1926-2012)


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Krzywicki. (Myśli i Ludzie). Warszawa, Wiedza Powszechna, 1965. Kowalik, Tadeusz.

# KRZYWICKI, Ludwik # socjalizm # rozwój społeczny # wspólnota pierwotna # organizacja społeczna #
TREŚĆ. (A) Droga życiowa. (B) Socjalista. (C) Typy ustrojów społecznych. (D) Czynniki rozwoju społecznego. Idee a życie. (E) Problem zacofania społecznego i kwestia rolna. (F) Cywilizacja i kultura wielkomiejska. (G) Między feudalizmem przemysłowym a socjalizmem. (H) Powojenne wydania prac Ludwika Krzywickiego.
WYBÓR PISM. (A) Prospekt. (B) Filozofia twórczego czynu. (C) Istota zdarzenia społecznego (1897). (D) Idea a życie. (a) Parę słów wstępnych (1888). (b) Rodowód idei społecznych. (c) Wędrówka idei (1897). (d) Przeszłość a teraźniejszość (Przeżytki). (E) Okres barbarzyństwa i dzikości. (F) Rolnictwo a industrializm. (G) Kapitalizm i kraje zacofane. (H) Nowoczesna kwestia społeczna. (I) W obronie kobiety. (J) Inteligencja i jej natura. (K) Modernizm i kultura. (a) Najmłodsi. (b) W otchłani.