INDEKS AUTORSKI

Małgorzata Kowalska


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Kartezjańskie odkrycie cogito, czyli kilka uwaga o istocie rozumu. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 34, 223-235, 1989. Kowalska, Małgorzata.

# rozum # DESCARTRES, René # cogito #

 

PRZEKŁAD. Levinas, Emmanuel. O Bogu, który nawiedza myśl. Kraków, Znak, 1994.

PRZEKŁAD. Merleau-Ponty, Maurice. Widzialne i niewidzialne. Kowalska, Małgorzata i Migasiński, Jacek. Warszawa, Aletheia, 1996.

PRZEKŁAD. Levinas, Emmanuel. Całość i nieskończoność: esej o zewnętrzności. Warszawa, WN PWN, 1998.

PRZEKŁAD. Merleau-Ponty, Maurice. Fenomenologia percepcji. Kowalska, Małgorzata i Migasiński, Jacek (tłum.). Warszawa, Aletheia, 2001.