INDEKS AUTORSKI

Józef Kowalski


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Wielki myśliciel i rewolucjonista rosyjski - serdeczny przyjaciel narodu polskiego. W 125 rocznicę urodzin Mikołaja Czernyszewskiego. Myśl Filozoficzna, nr 3, 174-200, 1953. Kowalski, Józef.

# CZERNYSZEWSKI, Nikołaj # materializm # rewolucyjni demokraci # filozofia rosyjska #