INDEKS AUTORSKI

Zdzisław Kowalski (1942-2012)


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Logika czasu. [Rec. Gardies, Jean-Louis. La logique du temps]. Studia Filozoficzne, nr 8, 151-157, 1976. Kowalski, Zdzisław.

# czas #

Filozoficzne teorie negacji. Studia Filozoficzne, nr 5, 71-86, 1977. Kowalski, Zdzisław.

# negacja # logiczna teoria języka #
ABSTRAKT. Mimo swojej prostoty pojęcie negacji kryje w sobie istotne zagadnienia filozoficzne. Problematyka negacji jako podstawowego wyrażenia rachunku zdań wiąże się, zdaniem autora artykułu, z przejawiającym się w logice dwuwartościowej sposobem artykulacji rzeczywistości. Teorią najbliższą takiemu punktowi widzenia jest koncepcja uznająca tzw. niezgodność cech lub relacji za podstawę negacji. Z tego względu głównym przedmiotem artykułu jest spór koncepcji niezgodności z koncepcjami przeciwstawnymi.

Logika temporalna. [Rec. Gardies, Jean-Louis. La logique du temps]. Studia Filozoficzne, nr 11, 155-162, 1978.