INDEKS AUTORSKI

Helena Kozakiewicz


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Pewne refleksje o "marksizmie nieobiegowym". [Polemika z: Nowak, Leszek. U podstaw dialektyki Marksowskiej: próba interpretacji kategorialnej]. Studia Filozoficzne, nr 1, 57-75, 1979. Kozakiewicz, Helena.

# marksizm # materializm historyczny #
TREŚĆ. I. O "interpretacji kategorialnej". II. O "adaptacyjnej interpretacji materializmu historycznego". III. O "wielości materializmów historycznych".

Teoretyczność w poznaniu społecznym. (Filozoficzne problemy socjologii). Studia Filozoficzne, nr 8, 125-139, 1987.

# socjologia # metodologia nauk społecznych # poznanie społeczne #
ABSTRAKT. Wymóg spełnienia kryteriów teoretyczności w poznawaniu społecznym stawia problem teoretyczności w socjologii w kontekście szczególnej relacji pomiędzy dziedziną przedmiotową a środkami poznawczymi służącymi do jej eksploracji. Kwestią centralną okazuje się niedyskursywny charakter intersubiektywności - kategorii ujmującej podstawowe kategorie ontyczne profesjonalnej socjologii. Wymusza to podjęcie refleksji metasocjologicznej, która prowadzi w kierunku poszukiwania swoistej dla socjologii perspektywy epistemologicznej - nieobecnej w tradycyjnej epistemologii.

Fenomenologia dyskursu socjologicznego. Studia Filozoficzne, nr 5, 173-186, 1989. Kozakiewicz, Helena.

# socjologia # metodologia nauk społecznych # FOUCAULT, Michel #
TREŚĆ. Termin "fenomenologia" jest użyty w tytule artykułu jako parafraza idei docierania do najgłębszej istoty zjawiska poprzez "zawieszanie" kolejnych warstw oczywistościowych przekonań. Artykuł stanowi próbę odsłonięcia specyfiki poznania społecznego poprzez analizę związku przedmiotu poznania społecznego z używanymi w socjologii narzędziami nadawczymi. Analiza metasocjologiczna (dokonana - nieprzypadkowo - w kategoriach "archeologii wiedzy" M. Foucault) prowadzi do konkluzji wskazujących na niewystarczalność tradycyjnej perspektywy epistemologicznej.