INDEKS AUTORSKI

Tadeusz Kozanecki


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Rozprawa konkursowa (1821) Józefa Gołuchowskiego. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 8, 261-270, 1962.

# GOŁUCHOWSKI, Józef # filozofia polska #

Dawida Hume`a nieznane listy w zbiorach Muzeum Czartoryskich (Polska). Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 9, 127-141, 1963.

# HUME, David # archiwalia filozoficzne #
TREŚĆ. 1. David Hume to Michael Ramsay [Tours, August 26, 1737 - Orleans, August 31, 1737]. 2. David Hume to Michael Ramsay [Edinburgh, May 3, 1755]. 3. David Hume to Michael Ramsay [May-June 1755]. 4. David Hume to David Hume Younger [January 21, 1776]. 5. David Hume to David Hume Younger [May 20, 1776]. 6. Adam Smith to David Hume [May 9, 1775].

Od wydawcy. Przypisy i komentarze. [Do: Trentowski, Bronisław. Pisma o filozofii religii]. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 11, 6-21, 140-146, 1965. Kozanecki, Tadeusz

Wstęp. [Do: Kamieński, Henryk. Listy z zesłania]. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 14, 5-10, 1968.