INDEKS AUTORSKI

Przemysław Koziński


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Teoria poznania w ujęciu Chisholma. [Rec. Chisholm, Roderick M. Theory of Knowledge]. Studia Filozoficzne, nr 3-4, 194-201, 1968.

Oczywistość jako pojęcie epistemiczne. [Rec. Margolis, J. Directly Evident]. Studia Filozoficzne, nr 3, 200-204, 1969.

"Synthese" - międzynarodowe czasopismo metodologiczne. [Rec. vol. XVIII, 1968]. Studia Filozoficzne, nr 3, 252-257, 1970.

O pewnym ujęciu teorii empirycznej. Rekonstrukcja koncepcji P. Duhema. Studia Filozoficzne, nr 1, 79-93, 1972. Koziński, Przemysław.

# DUHEM, Pierre # teoria empiryczna # metodologia nauki #
ABSTRAKT. W poniższych uwagach próbuję odtworzyć pewien opis teorii empirycznej, zawarty w pismach P. Duhema. Opis ten, a zwłaszcza formułowana w jego ramach charakterystyka własności semantycznych teorii, prezentowany jest w pismach Duhema w sposób nader chwiejny, stanowi jednak podstawową wersję jego ujęcia teorii empirycznej lub, zgodnie z zastosowanym przezeń uściśleniem, teorii fizykalnej. Zatrzymując się w pracy nad poszczególnymi wypowiedziami Duhema, nie brałem pod uwagę tych jego sformułowań, które nie dałyby się pogodzić z odtworzoną wersją jego poglądów: są to fragmenty stosunkowo nieliczne, choć składające się na dosyć spójne a odrębne interpretacje zagadnienia teorii empirycznej; pozostawiłem też na boku, celem zachowania stosownych rozmiarów pracy, niektóre spośród tych jego uwag, które przynajmniej z pozoru odbiegają od przedstawionej w imieniu Duhema koncepcji, jednakże z powodzeniem dają się interpretować w jej ramach. Na początku pracy zbieram i odtwarzam niektóre jego uwagi, dotyczące bardziej formalnych własności teorii (punktem wyjścia jest tu dosyć nowoczesne traktowanie przezeń teorii jako systemu aksjomatycznego). Główny jednak nacisk jest w pracy położony na sprawy semantyczne. Na tym terenie ujawniają się, do pewnego stopnia, rysy charakterystyczne całego pisarstwa jednego z inicjatorów nowoczesnej metodologii nauk, jakim był Duhem: interesujące, niekiedy prekursorskie intuicje, przekazywane w sposób chwiejny i niewyraźny.

Zagadnienia logiki nieklasycznej. [Rec. Rescher, Nicholas. Topics in Philosophical Logic]. Studia Filozoficzne, nr 11-12, 254-259, 1972.

"Inquiry" - filozoficzne czasopismo uniwersytetu w Oslo. Rocznik 1973. Studia Filozoficzne, nr 12, 143-149, 1974.

Ostrożnie z tą osią, Eugeniuszu! Studia Filozoficzne, nr 8-9, 153-162, 1978.

# instrumentalizm # solipsyzm #
TREŚĆ. 1. Zarysowanie stanowiska instrumentalizmu. 2. Analiza solipsyzmu. (a) Solipsyzm dogmatyczny. (b) Solipsyzm sceptyczny. 3. Wnioski dla stanowiska instrumentalizmu.

Zeszyt monotematyczny czasopisma "Synthese". [Rec.  vol. XXXV(4), o percepcji, 1977]. Studia Filozoficzne, nr 11, 145-149, 1978. Koziński, Przemysław.