INDEKS AUTORSKI

Marek Kozłowski


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Konferencja filozoficzno-socjologiczna w Piotrkowie Trybunalskim. Studia Filozoficzne, nr 1, 185-187, 1979.

Feuerbach, Marks i lewica heglowska w kwartalniku "The Philosophical Forum". Studia Filozoficzne, nr 11, 173-179, 1980.

# FEUERBACH, Ludwig # lewica heglowska # MARX, Karl #

Klasyczna wykładnia prawdy w świetle "Logiki" Hegla. Studia Filozoficzne, nr 7, 89-98, 1985.

# prawda # HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich #
ABSTRAKT. Ponieważ każda księga heglowskiej Logiki przedstawia tylko jej właściwy sposób przejawiania się bytu, więc zakłada ona także - określaną przez ten sposób przejawiania się bytu - charakterystyczną wykładnie prawdy. Niedowolna kolejność poszczególnych ksiąg określa wtedy także porządek, w jaki układają się założone w nich wykładnie prawdy. Skorelowanie klasycznej i innych wykładni prawy z odpowiednimi księgami Logiki pozwala więc wykorzystać porządek Logiki do odtworzenia struktury całości prawdy, tzn. także do objaśnienia miejsca, jakie klasyczna wykładnia zajmuje zarówno w obrębie całości prawdy, jak i wśród wykładni pozostałych.

Pojęcie i rzeczywistość. Wpływ Hegla na Marksowską koncepcję prawdy. [Rec. Prokopczyk, Czesław. Truth and Reality in Marx and Hegel. A Reassessment]. Studia Filozoficzne, nr 10, 114-122, 1985.

# HEGEL # MARX # prawda #

Marksowska idea negatywnie zniesionego kapitalizmu. Szkic do rekonstrukcji. Studia Filozoficzne, nr 1-2, 51-58, 1986.

# MARX, Karl # kapitalizm #

Państwo i społeczeństwo obywatelskie w filozofii politycznej Hegla. [Rec. The State and Civil Society. Studies in Hegel's Political Philosophy. Pelczynski, Z. A. (ed.)]. Studia Filozoficzne, nr 6, 183-188, 1986.

# HEGEL # filozofia polityki #

Karol Marks i nasza era. Studia Filozoficzne, nr 8, 3-19, 1986. Kozłowski, Marek.

# MARX, Karl # marksizm a religia # historiozofia #
ABSTRAKT. Uniwersalny, powszechno-dziejowy wymiar marksowskiej koncepcji dziejów zakłada, że projektuje ona swój własny kalendarz, który nie tylko określa sens całości dziejów, lecz także wyznacza sobie właściwy sposób odliczania historycznego czasu. Ten zakodowany w marksowskiej historiozofii kalendarz powinien więc zostać skonfrontowany z kalendarzem dotychczas obowiązującym, zgodnie z którym centralnym wydarzeniem określającym sens dziejów są "narodziny Chrystusa". Najpierw zarysowana zostaje filozoficzna argumentacja na rzecz tezy, że - będąca metafizyczną podstawą chrześcijańskiego kalendarza - dziejowa misja Boga-człowieka dobiegła końca. Następnie zwraca się uwagę na rolę, jaką w marksowskiej historiozofii odgrywa "kapitał w ogóle" i wykazuje, że to właśnie "narodziny kapitału" składają się na kluczowe wydarzenie, które określa sens całych dziejów i wyznacza sobą nowy początek "naszej ery".

Filozofia wobec problemów ekologii. Międzynarodowa konferencja "Człowiek - Przyroda -Kosmos". [Podklasztor, 24-28.05.1988]. Studia Filozoficzne, nr 10, 217-219, 1989. Kozłowski, Marek.