INDEKS AUTORSKI

Roman Kozłowski (1929-2007)


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

[Rec. Kołakowski, Leszek. Świadomość religijna i więź kościelna]. Ruch Filozoficzny, XXV (1-2), 47-48, 1966.

[Rec. Adler, Emil. Herder i Oświecenie niemieckie]. Ruch Filozoficzny, XXV (1-2), 48-50, 1966.

[Rec. Fritzhand, Marek. W kręgu etyki marksistowskiej. Szkice i polemiki etyczne]. Ruch Filozoficzny, XXVI (4), 311-313, 1968.

z: Such, Jan. Fizyka - obraz świata i styl myślenia. [Rec. Polikarow, Asari. Współczesna fizyka - obraz świata i styl myślenia]. Studia Filozoficzne, nr 2, 175-184, 1969.

Wpływ Salomona Maimona na ewolucję filozofii pokantowskiej. Studia Filozoficzne, nr 4, 73-92, 1969.

# MAIMON, Salomon ben Josua # FICHTE, Johan Gottlieb # VAIHINGER, Hans # neokantyzm #
TREŚĆ. 1. J. G. Fichte (1762-1814). 2. Hans Vaihinger (1852-1933). 3. Marburczycy.

Koncepcje "filozofii narodowej" Libelta i Trentowskiego. Studia Filozoficzne, nr 4-5, 59-77, 1970.

# filozofia narodowa # TRENTOWSKI, Bronisław # LIBELT, Karol # filozofia polska # heglizm #
TREŚĆ. 1. Wieloznaczność terminu "filozofia narodowa". 2. Libeltowska koncepcja "filozofii narodowej". 3. Koncepcja "filozofii narodowej" Trentowskiego. 4. Libeltowska krytyka "wynarodowienia się" Trentowskiego. 5. Spór Trentowskiego z Libeltem o genezę "filozofii narodowej". 6. Zakończenie.

Destrukcja filozofii Hegla. [Rec. Panasiuk, Ryszard. Lewica heglowska]. Studia Filozoficzne, nr 4-5, 315-317, 1970.

Destrukcja filozofii Hegla. [Rec. Panasiuk, Ryszard. Lewica heglowska]. Człowiek i Światopogląd, nr 4, 151-154, 1970.

Lenin a klasyczna filozofia niemiecka. Człowiek i Światopogląd, nr 7, 5-26, 1970.

# LENIN # klasyczna filozofia niemiecka #
TREŚĆ. * Teoretyczne źródło inspiracji. * Stosunek do filozofii Kanta. * Stosunek do filozofii Hegla.

Koncepcje "filozofii narodowej" Libelta i Trentowskiego. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 16, 31-53, 1970. Kozłowski, Roman.

# TRENTOWSKI, Bronisław # LIBELT, Karol # filozofia narodowa # filozofia polska #
TREŚĆ. (A) Wieloznaczność terminu "filozofia narodowa". (B) Libeltowska koncepcja "filozofii narodowej". (C) Koncepcja "filozofii narodowej" Trentowskiego. (D) Libeltowska krytyka "wynarodowienia się" Trentowskiego. (E) Spór Trentowskiego z Libeltem o genezę "filozofii narodowej". (F) Zakończenie.

Marksizm a L. Feuerbach (I). L. Feuerbach: antropologia i filozofia religii. Człowiek i Światopogląd, nr 10, 35-48, 1972.
Marksizm a L. Feuerbach (II). Marks i Engels o filozofii Feuerbacha. Człowiek i Światopogląd, nr 11-12, 260-272, 1972.
Lenin o filozofii Feuerbacha (III). Człowiek i Światopogląd, nr 1, 78-91, 1973.

# FEUERBACH, L. # marksizm # antropologia filozoficzna # filozofia religii # LENIN, W. I. #

"Filozofia Karola Libelta" w: Karol Libelt, 1807-1875. 165-212. Warszawa-Poznań, PWN, 1976.

O TYM, ŻE ARTYKUŁ TEN JEST PLAGIATEM, zob. Walicki, Andrzej. List do redakcji. Studia Filozoficzne, nr 12, 125-127, 1976.

[Autobiogram]. Ruch Filozoficzny, nr 1-2, 130-133, 1985. Kozłowski, Roman.

# filozofia polska # autobiogram #