INDEKS AUTORSKI

Janusz Krajewski


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

"Julian Ochorowicz jako autor filozoficznego programu pozytywizmu warszawskiego" (fragment) w: Charisteria. Rozprawy filozoficzne złożone w darze Władysławowi Tatarkiewiczowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin. Czeżowski, Tadeusz (red.), 143-158. Warszawa, PWN, 1960.

# OCHOROWICZ, Julian # pozytywizm warszawski # filozofia polska # filozofia a nauka #
TREŚĆ. (A) Opozycja wobec idealizmu i metafizyki. (B) Część pozytywna programu. (C) Wnioski.

Odnalezione rękopisy Juliana Ochorowicza. Ruch Filozoficzny, XX (3), 133-136, 1961.

# filozofia polska #

Alicja Kadler. [1905-1989]. Ruch Filozoficzny, XLVII (3-4), 195-198, 1990. Krajewski, Janusz.

# filozofia polska - kronika #

 

PRZEKŁAD. Sartre, Jean-Paul. Egzystencjalizm jest humanizmem. Warszawa, Muza, 1998.