INDEKS AUTORSKI

Zbigniew Krawczyk


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Inspiracje ideologiczne metody socjologicznej Edwarda Abramowskiego. Studia Filozoficzne, nr 1, 169-190, 1963.

# ABRAMOWSKI, Edward # metodologia nauk społecznych # ideologia #

Problemy marksistowskiej metodologii humanistyki. [Rec. Goldmann, Lucien. Nauki humanistyczne a filozofia]. Studia Filozoficzne, nr 3-4, 261-263, 1963.

Edwarda Abramowskiego ideał socjalizmu bezpaństwowego. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 10, 317-345, 1964.

# ABRAMOWSKI, Edward # socjalizm # utopia #
TREŚĆ. (A) Krytyka socjaldemokratycznego programu reform. (B) Socjalizm jako społeczny ruch sił bezpaństwowych.

Założenia filozoficzne socjologii Edwarda Abramowskiego. Studia Filozoficzne, nr 2, 63-83, 1964.

# ABRAMOWSKI, Edward # filozofia socjologii # kantyzm # intuicjonizm #
TREŚĆ. * Główne prądy filozoficzne epoki. * W sprawie źródeł poglądów filozoficznych Abramowskiego. * Pojęcie zjawiska. * Teoria osobowości. * Krytyka intelektualizmu. * Intuicjonizm i metafizyka doświadczalna. * Próba "rehabilitacji" poznania pojęciowego.

Pierwsza książkowa publikacja o Kelles-Krauzie. [Rec. Markiewicz, Stanisław. Socjologiczne prawo retrospekcji Kazimierza Kelles-Krauza]. Studia Filozoficzne, nr 2, 219-222, 1965.

Zarys poglądów Ludwika Krzywickiego. [Rec. Kowalik, Tadeusz. Ludwik Krzywicki]. Studia Filozoficzne, nr 2, 252-253, 1966.

Ideologia i świat współczesny. [Rec. Wiatr, Jerzy. Czy zmierzch ideologii?]. Studia Filozoficzne, nr 1, 211-214, 1967.

Wizja społeczeństwa socjalistycznego. [Rec. Molska, Alina. Model ustroju socjalistycznego w polskiej myśli marksistowskiej lat 1878-1886]. Studia Filozoficzne, nr 2, 257-259, 1967.

Człowiek i natura. Filozoficzne założenia ideologii taternickiej i marynistycznej Mariusza Zaruskiego. Studia Filozoficzne, nr 2, 61-83, 1968.

# filozofia polska # ZARUSKI, Mariusz # filozofia sportu i kultury fizycznej #
TREŚĆ. (A) Teoretyczne inspiracje - uwagi ogólne. (B) Elementy panteizmu - charakterystyka ogólna. (C) Cywilizacja przemysłowa - rozumienie i ocena. (D) Krytyczny wpływ natury. (E) Szansa pojednania człowieka z naturą. (F) Zakończenie.

Antynomie natury i kultury (elementy antropologii filozoficznej w polskiej teorii kultury fizycznej). Studia Filozoficzne, nr 3, 77-94, 1969.

# natura a kultura # antropologia filozoficzna # filozofia sportu i kultury fizycznej #
TREŚĆ. (A) Interpretacje teoretyczne. (B) Wstępna charakterystyka przedmiotu analizy. (C) Człowiek i natura. (D) Rozstanie z dualizmem duszy i ciała. (E) Współczesne dylematy.

Kultura fizyczna a krytyka cywilizacji przemysłowej. Studia Filozoficzne, nr 6, 145-154, 1969.

# filozofia sportu i kultury fizycznej # cywilizacja przemysłowa # krytyka kultury #

Tendencje współczesnej cywilizacji a humanistyczne funkcje kultury fizycznej. Humanizm socjalistyczny. Wydanie specjalne "Studiów Filozoficznych" z okazji 25-lecia PRL, 405-417, 1969.

# humanizm # filozofia sportu i kultury fizycznej #
TREŚĆ. * W służbie ideału człowieka wszechstronnego. * Obrona człowieka jako jedności psychofizycznej. * Człowiek i natura. * Upowszechnienie się postaw sportowych. Zjawisko i jego zrozumienie.

Homo Physicus w perspektywie filozoficzno-społecznej. Studia Filozoficzne, nr 5, 115-125, 1974.

# kultura fizyczna # filozofia człowieka #
TREŚĆ. 1. Wstęp. 2. Kultura fizyczna jako wyraz potrzeb obiektywnych. 3. Koncepcja człowieka a postawa wobec kultury fizycznej. 4. Przydatność filozofii dla kształtowania się ogólnej teorii kultury fizycznej. 5. Potrzeba budowania ogólnej teorii kultury fizycznej.

Aksjologia ciała. Studia Filozoficzne, nr 7, 129-139, 1979.

# aksjologia # ciało ludzkie # kultura fizyczna #
TREŚC. (A) Próba eksplikacji pojęcia. (B) Aksjologia ciała w węższym znaczeniu. (C) Ciało jako wartość instrumentalna i autoteliczna. (D) Instrumentalne wartości ciała. (E) Autoteliczne wartości ciała. (F) Wartości ciała - wartości społeczno-kulturowe. (G) Zakończenie.

Sport i kultura. Studia Filozoficzne, nr 4, 161-170, 1980. Krawczyk, Zbigniew.

# filozofia sportu i kultury fizycznej # filozofia kultury #
TREŚĆ. 1. Interpretacja egzystencjalno-aksjologiczna. 2. Interpretacja psychoanalityczna. 3. Interpretacja antropologiczno-kulturowa. 4. Interpretacja semiotyczna. 5. Interpretacja strukturalno-funkcjonalna. 6. Interpretacja dialektyczna.

[Autobiogram]. Ruch Filozoficzny, nr 3-4, 239-241, 1985. Krawczyk, Zbigniew.

# filozofia polska # autobiogram #