INDEKS AUTORSKI

Urszula Krawiec


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Nowe rozwiązania ontologiczne Russella w końcowych fazach rozwoju jego doktryny. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 248-263, 1977. Krawiec, Urszula.

# RUSSELL, Bertrand # ontologia # zdarzenie #

Problem ducha i materii w Russella teorii neutralnego monizmu. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 95-107, 1977.

# RUSSELL, Bertrand # monizm # problem psychofizyczny #
TREŚĆ. Wprowadzenie. I. Idea neutralnego monizmu w filozofii Russella. 1. Próba wyeliminowania dualizmu ducha i materii. 2. Rezygnacja z podmiotu. II. "Mind-body problem" na gruncie ewentyzmu. 1. Umysł a świat fizyczny. 2. Świadomość, pamięć, wyobrażenia. III. Charakterystyka zdarzeń "fizycznych" i "psychicznych". 1. Relacje przyczynowo-strukturalne w czasoprzestrzeni. 2. Mózg składający się z myśli. 3. Problem jakościowej różnicy między zdarzeniami fizycznymi a psychicznymi. * Zakończenie.

Warunki poznania naukowego (zagadnienia epistemologiczne w filozofii Russella). Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 89-100, 1978. Krawiec, Urszula.

# epistemologia # RUSSELL, Bertrand # poznanie naukowe # metodologia nauki #
TREŚĆ. 1. Wprowadzenie. 2. Metoda filozoficznych dociekań. 3. Natura ludzkiego poznania. 4. Percepcja a prawda przyczynowe. 5. Postulaty naukowego wnioskowania. a) Postulat quasi-stałości. b) Postulat o dających się wyodrębnić liniach przyczynowych. c) Postulat ciągłości czasoprzestrzennej. d) Postulat strukturalny. e) Postulat analogii.