INDEKS AUTORSKI

Adam Krokiewicz (1890-1977)


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Studia orfickie. Warszawa, Trzaska, Evert i Michalski, 1947.

Zob. wyd. z 2000.

Heraklit. Kwartalnik Filozoficzny, 17(1), 1-46, 1948.

# HERAKLIT #

O logice stoików. Kwartalnik Filozoficzny, 17(3), 173-198, 1948. Krokiewicz, Adam.

# stoicyzm # historia logiki # logika zdań #

Sokrates. Warszawa, PAX, 1958.

# SOKRATES # PLATON # dialektyka # cnota # intelektualizm etyczny #
TREŚĆ. Od autora. 1. Uwagi wstępne. 2. Arystofanes oskarża Sokratesa. 3. Sokrates i jego przekora. 4. Dialektyczna pasja Sokratesa. 5. Platon i tzw. mniejsi sokratycy. 6. Powody skazania Sokratesa.

Moralność Homera i etyka Hezjoda. Warszawa, PAX, 1959.

# HOMER # HEZJOD # cnota # moralność # przeznaczenie # teogonia #
TREŚĆ. Od autora. 1. Uwagi wstępne. 2. Dwie "cnoty" bohaterów Homera. 3. Mojra. 4. "Iliada". 5. "Odyseja". 6. Kwestia Homerowa. 7. Bogowie i luzie w pieśniach Homera. 8. "Teogonia" Hezjoda. 9. "Prace i dnie" Hezjoda.

Etyka Demokryta i hedonizm Arystypa. Warszawa, Inst. Wyd. PAX, 1960; wyd. 2 Warszawa, Aletheia, 2000.

# filozofia starożytna # atomizm # DEMOKRYT z Abdery # ARYSTYP z Cyreny # hedonizm # etyka # szczęście # przyjemność #
TREŚĆ. (A) Etyka Demokryta. I. Uwagi wstępne. II. Fizyczne podstawy etyki Demokryta. III. Droga do szczęścia. IV. Cnota, cnoty i przyjemności. (B) Hedonizm rytypa. I. Uwagi wstępne. II. Arystyp rozmawia z Sokratesem. III. Arystypowe pojęcie przyjemności. (a) Łatwe i przyjemne życie Arystypa. (b) Filozoficzne stanowisko Arystypa. (c) Hegezjasz, Annikeris i Teodor.

Hedonizm Epikura. Warszawa, PAX, 1961; wyd. 2 Warszawa, Aletheia, 2002.

# EPIKUR # atomizm # kosmogonia # etyka # hedonizm #
TREŚĆ. Od autora. 1. Życie Epikura. 2. Kanonika. 3. Fizyka. 4. Etyka.

Sceptyzym grecki (Od Pirrona do Karneadesa). Warszawa, Inst. Wyd. PAX, 1964; wyd. 2 Warszawa, Aletheia, 2002.

# filozofia starożytna # sceptycyzm # PIRRON z Elidy # epistemologia #
TREŚĆ. Od autora. I. Uwagi wstępne. II. Pirron i Tymon. III Arkezylaos i Lakydes. IV. Karneades i Klejtomachos. Indeks osób. Indeks rzeczowy.

Sceptycyzm grecki (Od Filona do Sekstusa). Warszawa, Inst. Wyd. PAX, 1966.

# filozofia starożytna # sceptycyzm # medycyna starożytna # heraklityzm # epistemologia # SEKSTUS Empiryk #
TREŚĆ. Od autora. I. Filon i Antiochos. II. Ainezydemos. III. Agryppa - Faworynos - Menodot. IV. Sekstus. Résumé.

Studia orfickie. Moralność Homera i etyka Hezjoda. Warszawa, Aletheia, 2000. Krokiewicz, Adam.

# kultura starożytnej Grecji # orfizm #
TREŚĆ. (A) Studia orfickie (1947), 5-78. (B) Moralność Homera i etyka Hezjoda (1959), 79-161. (a) Od autora. I. Uwagi wstępne. II. Dwie "cnoty" bohaterów Homera. III. Mojra. IV. Iliada. V. Odyseja. VI. Kwestia Homerowa. VII. Bogowie i ludzie w pieśniach Homera. VIII. Teogonia Hezjoda. IX. Prace i dnie Hezjoda. (C) Indeks osób. (D) Indeks rzeczowy.