INDEKS AUTORSKI

Jan Krokos


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Edmunda Husserla deklarowana koncepcja fenomenologii. Roczniki Filozoficzne, 32(1), 167-202, 1984.

# HUSSERL, Edmund # fenomenologia #
TREŚĆ. * Uwagi wstępne. 1. Podstawowe idee fenomenologii. 2. Naoczność i oczywistość. 3. Fenomenologia jako nauka o istocie transcedentalnie zredukowanych fenomenów. 4. Metody fenomenologii. 5. Fenomenologia a inne dyscypliny naukowe. * Uwagi końcowe.

Aleksandra Pfändera koncepcja fenomenologii. Roczniki Filozoficzne, 33(1), 83-142, 1985. Krokos, Jan.

# PFÄNDER, Alexander # fenomenologia # nauka a filozofia #
TREŚĆ. I. Pojęcie nauki i filozofii. 1. Pojęcie nauki. 2. Pojęcie filozofii. 3. Próba klasyfikacji filozofii. II. Ogólne rozumienie fenomenologii. 1. Pfändera krytyka psychofizycznej teorii spostrzeżenia i filozofii immanencji. 2. Idea fenomenologii jako podstawowej nauki filozoficznej. III. Problem punktu wyjścia fenomenologii. IV. Problem przedmiotu fenomenologii. 1. Świadomość. 2. To, co dane we własnej osobie. 3. Istota fenomenologii. V. Metody fenomenologii. 1. Wyjaśnianie sensu. 2. Radykalna epoche. 3. Analiza fenomenologiczna. 4. Uchwycenie i badanie istot. 5. Opis.