INDEKS AUTORSKI

Jan Krucina


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Struktura społecznej zasady dobra wspólnego. Roczniki Filozoficzne, 15(2), 27-44, 1967. Krucina, Jan.

# etyka społeczna # dobro wspólne #
TREŚĆ. 1. Dobro wspólne jako zasada bytu i działania. 2. Norma wykonawcza zasady dobra wspólnego. 3. Konieczność autorytetu w realizacji zasady dobra wspólnego.