INDEKS AUTORSKI

Krystyna Krzemień-Ojak


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Plany filozoficzne NRD. [Rec. Deutsche Zeitschrift für Philosophie, 1968]. Studia Filozoficzne, nr 3, 153-158, 1969. Krzemień, Krystyna.

PRZEKŁAD. Adorno, Theodor W. Sztuka i sztuki: wybór esejów. Warszawa, PIW, 1990.
(21 esejów z lat 1950-ch i 1960-ch o przemyśle kulturalnym, muzyce, telewizji i literaturze.)

PRZEKŁAD. Adorno, Theodor W. Dialektyka negatywna. Warszawa, PWN, 1986.

PRZEKŁAD. Gadamer, Hans Georg. Aktualność piękna. Sztuka jako gra, symbol i święto. Warszawa, Oficyna Naukowa, 1993.

PRZEKŁAD. Adorno, Theodor W. Teoria estetyczna. Warszawa, PWN, 1994.

PRZEKŁAD. Habermas, Jürgen. Od wrażenia zmysłowego do symbolicznego wyrazu. Warszawa, Oficyna Naukowa, 2004.