INDEKS AUTORSKI

Sław Krzemień-Ojak (1931-2012)


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Francuskie czasopismo poświęcone estetyce. [Rec. Revue d'Esthétique 1954 i 1955]. Myśl Filozoficzna, nr 5, 204-212, 1956.

Na marginesie "Przyczynka do estetyki" Lefebvre'a. [Rec. Lefebvre, Henri. Przyczynek do estetyki]. Myśl Filozoficzna, nr 1, 247-252, 1957.

Książka o pięknie. [Rec. Wansłow, W. W. Problema priekrasnogo]. Studia Filozoficzne, nr 1, 231-236, 1958.

Prace estetyczne Thomasa Munro. Studia Filozoficzne, nr 4, 161-166, 1958.

[Rec. Revue d'Esthétique. 1956]. Estetyka, I, 356-363, 1960.

Studia z dziejów estetyki. [Rec. Morawski, Stefan. Studia z historii myśli estetycznej XVIII i XIX wieku]. Studia Filozoficzne, nr 2, 177-184, 1962.

Realizm: narodziny pojęcia i krystalizacja doktryny. Estetyka, III, 237-250, 1962.

# realizm w sztuce # historia estetyki #

Estetyka G. B. Vica. Studia Estetyczne, t. 1, 83-100, 1964. Krzemień-Ojak, Sław.

# VICO, Gimbattista # estetyka # historiozofia # mit / mitologizacja #

Taine. (Myśli i Ludzie). Warszawa, Wiedza Powszechna, 1966.

# TAINE, Hippolyte Adolphe # scjentyzm # pozytywizm # psychologizm # metodologia historii # cywilizacja # estetyka #
TREŚĆ. (A) Informacja biograficzna. (B) Przesłanki postawy naukowej. (a) Pierwsze doświadczenia społeczne. (b) Problem celu nauki. (c) Urok scjentyzmu. (d) W poszukiwaniu wiedzy obiektywnej. (C) Od filozofii do historii. (a) Aspiracje filozoficzne. (b) Psychologia poznania. (c) Teoria prawdziwej halucynacji. (d) Filozoficzna wizja bytu. (e) Metodologia badań historycznych. (D) Teoria cywilizacji. (a) Rozwój pojęcia cywilizacji. (b) Pojęcie cywilizacji u Taine'a. (c) Dynamika rozwoju cywilizacji. (E) Problemy sztuki. (a) Sztuka i społeczeństwo. (b) Mimetyczna powinność sztuki. (c) Wartość artystyczna. (d) Wzór sztuki prawdziwej. (F) Zakończenie. (G) Ważniejsze prace Taine'a. (H) Wybrana bibliografia krytyczna.
WYBÓR PISM. (A) Fragmenty korespondencji. (a) Deklaracja postawy. (b) Odwaga cywilna. (c) O wartości idei. (d) Z dni Komuny. (e) Konserwatyzm polityczny. (f) O zachowawczej funkcji nauki. (g) Sąd nad ideami Rewolucji. (h) Człowiek i prawda. (B) O pojęciu przyczyny. (C) Potęga abstrakcji. (D) Prawda i błąd. (E) Jaźń i materia. (F) O obiektywnym istnieniu rzeczy. (G) Pierwotne impulsy dziejów ludzkich. (H) O głównym celu poznania historycznego. (I) Rasa, środowisko, moment. (J) O naturze dzieła sztuki. (K) Istota talentu. (L) Psychologia jakobina. (M) Obrona tradycji.

Marksizm, semantyka i realizm. [Rec. Raffa, P. Avanguardia e realismo]. Studia Filozoficzne, nr 3-4, 177-181, 1968.

Studium o estetyce Karola Marksa. [Rec. Pazura, Stanisław. Marks a klasyczna estetyka niemiecka]. Człowiek i Światopogląd, nr 5, 106-112, 1970.

Vico. (Myśli i Ludzie). Warszawa, Wiedza Powszechna, 1971. Krzemień-Ojak, Sław.

# VICO, Giambattista # oświecenie włoskie # społeczna rola nauki # historiozofia # mit # społeczna rola sztuki # relatywizm historyczny #
TREŚĆ. (A) Słowo wstępne. (B) Środowisko neapolitańskie. 1. Próba odnowy. 2. "Ateiści" i inkwizytorzy. (C) Informacja biograficzna. 1. Wczesne lata. 2. Pobyt w Vatolla. 3. Katedra retoryki. 4. Od retoryki do filozofii. 5. Przemiana postawy. 6. Nauka nowa i lata ostatnie. (D) Od Orationes do De antiquissima. 1. Orationes inaugurales. 2. De nostri temporis. 3. De antiquissima Italorum sapientia. (E) Nauka nowa. 1. Sens ludzkiego losu. 2. Od filozofii historii do estetyki. 3. Mit i prawda. 4. Zmienność sztuki. 5. Prawo natury i ideał społeczny. (F) Losy doktryny. 1. Vico w czasach Oświecenia. 2. U progu popularności. 3. Michelet i inni. 4. Vico i wiek dwudziesty. (G) Bibliografia. WYBÓR PISM. (A) Z Autobiografii (B) O metodzie. (C) O najstarszej wiedzy Włochów. (D) Nauka nowa. (E) Z korespondencji.

Nowe teoretyczne pismo marksistowskie. [Rec. Actuel Marx. 1987]. Studia Filozoficzne, nr 10, 215-216, 1987.

# marksizm #