INDEKS AUTORSKI

Jan Krzyżanowski


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

O filozoficznych treściach w teologii wyzwolenia. Studia Filozoficzne, nr 12, 101-122, 1987. Krzyżanowski, Jan.

# filozofia latynoamerykańska # teologia wyzwolenia #
ABSTRAKT. Nurt nowej latynoamerykańskiej teologii z końca lat sześćdziesiątych posługujący się kategorią wyzwolenia powstał z inspiracji bardzo zróżnicowanej grupy myślicieli katolickich i protestanckich. Pomimo niejednokrotnie daleko idących różnic dotyczących nawet podstawowych kategorii, jak "praxis" czy "wyzwolenie" wspólne dla wszystkich odłamów tej teologii jest to, iż dostrzegają ów zasadniczy moment ontologiczny - relację polityczną człowiek - człowiek w całej wielości jej aspektów. Teologia wyzwolenia uznawana jest przez wielu badaczy za rodzaj ideologii rewolucyjno-demokratycznej charakteryzującej się zwłaszcza w pierwotnych sformułowaniach, daleko idącym radykalizmem społecznym, co było od początku przedmiotem gwałtownych polemik.