INDEKS AUTORSKI

Kazimierz Kubat


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Między kosmologią a filozofią. Roczniki Filozoficzne, 37/38(3), 169-182, 1989/1990.

# kosmologia # filozofia a nauka #

[Rec. W poszukiwaniu prawdy. Pamięci profesora Kazimierza Kłósaka. Lubański, M. i Ślaga, Sz. W. (red.)]. Roczniki Filozoficzne, 37/38(3), 261-266, 1989/1990. Kubat, Kazimierz.

[Rec. Filozofować w kontekście nauki. Heller, M.; Michalik, A.; Życiński, J. (red.)]. Roczniki Filozoficzne, 37/38(3), 267-270, 1989/1990.