INDEKS AUTORSKI

Tadeusz Emil Kubiński (1923-1991)


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Wstęp do logicznej teorii pytań. Warszawa, PWN, 1971.

# logika erotetyczna #
TREŚĆ. Wstęp. I. Pytania i odpowiedzi bezpośrednie. II. Systemy logiki pytań. III. Założenia pytań. IV. Różne ujęcia logiki pytań. Ss. 116.

Wyrażenia z kwantyfikatorami w logikach zmiany i logikach czynów. Studia Filozoficzne, nr 8-9, 163-171, 1978. Kubiński, Tadeusz.

# logika zmiany # logika czynu # kwantyfikator, kwantyfikacja #
TREŚĆ. Rozważa się tu dwie klasy logik zmiany. Wszystkie logiki należące do klasy pierwszej są teoriami elementarnymi. Opierają się na skończonej ilości aksjomatów. Są niesprzeczne, rozstrzygalne, zupełne w sensie Posta i zupełne syntaktycznie, tzn. z dwóch zdań będących swymi negacjami jedno jest tezą danej logiki. Wszystkie logiki należące do klasy drugiej można uważać za rachunki zdań z kwantyfikatorami. Te zdaniowe logiki zmiany z kwantyfikatorami są także skończenie aksjomatyzowalne, niesprzeczne, rozstrzygalne, zupełne w sensie Posta i zupełne syntaktycznie. Bada się dwie klasy logik czynów z kwantyfikatorami. W tych logikach, które można uważać za teorie elementarne, nie obowiązują prawa de Morgana dla kwantyfikatorów. Są tam natomiast tezami różne prawa przedstawiania kwantyfikatorów z operatorami czynów. Te logiki czynów są oparte na aksjomatykach obliczalnych. Są niesprzeczne, rozstrzygalne i zupełne syntaktycznie. Każdej logice zmiany z klasy pierwszej są przyporządkowane w pewien sposób dwie różne logiki czynów z klasy pierwszej logik czynów oraz dwie różne logiki czynów z klasy drugiej logiki czynów. Rozważania są bardzo szczegółowym rozwinięciem pewnych idei ogólnych, zawartych w monografii G. H. von Wrighta "Norm and Action".

[Autobiogram]. Ruch Filozoficzny, nr 3-4, 244-247, 1985. Kubiński, Tadeusz.

# filozofia polska # autobiogram #