INDEKS AUTORSKI

Leszek Kuc (zm. 1986)


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Z historii poglądów na człowieka w wieku dwunastym - święta Hildegarda z Bingen. Roczniki Filozoficzne, II-III, 398-407, 1949-1950.

# człowiek # HILDEGARDA z Bingen #

Pojęcie bytu według Tomasza de Vio Kajetana (na podstawie komentarza do "De ente et essentia" Tomasza z Akwinu). Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 107-157, 1969.

# byt # TOMASZ z Akwinu, św. # powszechniki # istota #
TREŚĆ. 1. Trojakie pojęcie bytu i jego pochodzenie. 2. Byt pierwszym pojęciem intelektu. 3. Byt pojęciem analogicznym. 4. Powszechniki a istota. 5. Istota w oderwaniu. 6. Byt i jego powszechne właściwości. 7. Końcowe uwagi historyczne.

Różnica rzeczywista między istotą a istnieniem wg Tomasza de Vio Kajetana (na podstawie komentarza do "De ente et essentia" Tomasza z Akwinu). Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 81-123, 1969.

# istota # istnienie # TOMASZ z Akwinu, św. #
TREŚĆ. 1. Wstęp. 2. Istota - istnienie, a materia i forma. 3. Różnica między istotą a istnieniem w bytach stworzonych. 4. Polemika Kajetana z Trombettą na temat różnicy realnej miedzy istotą a istnieniem. 5. Uwagi końcowe.

Kopernik a piętnastowieczne związki filozofii z teologią. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 165-178, 1973. Kuc, Leszek.

# KOPERNIK, Mikołaj # filozofia a teologia # reformacja #
TREŚĆ. I. 1. Sytuacja Kopernika wobec filozofii i teologii jego czasów. 2. Założenia artykułu. II. Kopernik a prisca theologia: stosunek teologii do filozofii. III. Kopernik a scientia divina: filozofia czy teologia. IV. Kopernik wobec reformacji katolickiej. V. Kopernik wobec reformacji protestanckiej.

Dojście do Boga. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 131-147, 1984. Kuc, Leszek.

# dowody na istnienie Boga # człowiek a Bóg #