INDEKS AUTORSKI

Marek Kucia


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Dyskusja wokół społecznej filozofii nauki szkoły edynburskiej. Studia Filozoficzne, nr 4, 87-102, 1989. Kucia, Marek.

# szkoła edynburska # socjologia nauki # filozofia nauki # relatywizm poznawczy #
TREŚĆ. Artykuł omawia dyskusję Barry Barnesa i Davida Bloora, zwolenników "mocnego programu dla socjologii wiedzy" z jego oponentami w filozofii nauki reprezentującymi racjonalizm. Omówiona zostaje kontrowersja wokół dwóch głównych idei społecznej filozofii nauki szkoły edynburskiej - (1) naturalizmu, (2) relatywizmu. W punkcie pierwszym przedmiotem rozważań są argumenty o autonomii wiedzy, o jej empirycznej genezie oraz zarzut determinizmu. W punkcie drugim uwagę skupia krytyka zasady symetrii, a zwłaszcza tzw. Argument przyczółka. W podsumowaniu wskazuje się na intelektualną wygraną edynburczyków w sporze z racjonalistami oraz zwraca się uwagę na koszty tego zwycięstwa.

Wprowadzenie do filozofii nauki. [Rec. Harré, Rom. The Philosophies of Science - An Introductory Survey]. Studia Filozoficzne, nr 11, 195-199, 1989. Kucia, Marek.