INDEKS AUTORSKI

Paweł Kuczyński


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Widmo socjologii biurokratycznej. Studia Filozoficzne, nr 6, 117-133, 1980. Kuczyński, Paweł.

# biurokracja / biurokratyzm # MILLS, Charles Wright # socjologia wiedzy # metodologia nauk społecznych #
TREŚĆ. (A) Socjologia biurokratyczna w ujęciu C. Wrighta Millsa. (B) Źródła intersubiektywności wiedzy naukowej. (C) Technologiczno-biurokratyczne uniwersum dyskursu. (D) Produkcja technologiczna - źródło modelu reguł technicznych. (E) Biurokracja - źródło reguł komunikacji.