INDEKS AUTORSKI

Marta Kudelska


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Iśa - próba interpretacji. Studia Filozoficzne, nr 6, 153-164, 1987. Kudelska, Marta.

# upaniszady # etyka # praca # filozofia indyjska #
ABSTRAKT. Główną tematyką Iśi, podobnie jak pozostałych Upaniszad, jest przede wszystkim próba określenia jedynej, prawdziwej rzeczywistości atmana-brahmana. Lecz jej cechą charakterystyczną i podstawową zasługą jest to, iż jako pierwsza podkreśla wartości etyczne pracy. Praca rozumiana w tym tekście jako wypełnianie swoich obowiązków w formie czynów bezinteresownych, jest swoistym przygotowaniem do zdobycia wyższej wiedzy, mającej zapewnić ostateczne wyzwolenie z kręgu narodzin i śmierci.