INDEKS AUTORSKI

Jarosław Kukowski


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Uwagi w sprawie tzw. strzałki czasu. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 23-40, 1990. Kukowski, Jarosław.

# entropia # czas # fizyka #
TREŚĆ. 1. Wstęp. 2. Druga zasada termodynamiki. 3. Pojęcie (nie)odwracalności zjawisk. 4. (Nie)odwracalność złożonych procesów fizycznych. 5. Entropia a grawitacja. 6. Wzrost czy malenie entropii? 7. Miara i kierunek czasu a entropia. 8. Odwracalność kierunku upływu czasu. 9. Kilka uwag o punkcie wyjścia do dyskusji problemu.