INDEKS AUTORSKI

Zdzisław Kuksewicz


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Odkrycie nieznanego traktatu Boecjusza z Dacji. [Rec. Sajó, Geza. Un traité récemment decouvert de Boece de Dacie de mundi aeternitate]. Myśl Filozoficzna, nr 3, 204-209, 1957.

# filozofia średniowieczna #

Jan z Janduno a augustynizm średniowieczny. Polemika z oceną poglądów awerroisty paryskiego dokonaną przez Mac Clintocka. Studia Filozoficzne, nr 5, 59-97, 1959.

# JAN z Janduno # filozofia średniowieczna # awerroizm łaciński # augustynizm #
TREŚĆ.1. Problem zmysłu czynnego. 2. Problem wielości form. 3. Problem teorii dwóch prawd.

Szkic poglądów Jana Głogowczyka na podstawie komentarza do De anima. Studia Filozoficzne, nr 1, 157-186, 1962.  

# filozofia polska # scholastyka # JAN z Głogowa #
TREŚĆ. (A) Pojęcie filozofii i jej podział. (B) Przedmiot filozofii i jej metoda. (C) Zagadnienie powszechników. (D) Zagadnienie wielości form. (E) Pojęcie duszy i jej stosunek do ciała. (F) Dusza a jej władze. (G) Dusza zmysłowa i jej operacje. (H) Teoria intelektu. (I) Charakter poglądów Głogowczyka.

Z dziejów filozofii na Uniwersytecie Krakowskim w XV wieku. Kuksewicz, Zdzisław (red.). Wrocław, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wyd. PAN, 1965.

"Niektóre zagadnienia koncepcji duszy Michała z Biestrzykowa" w: Z dziejów filozofii na Uniwersytecie Krakowskim w XV wieku. Kuksewicz, Zdzisław (red.), 42-117. Wrocław, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wyd. PAN, 1965.

# filozofia polska # filozofia średniowieczna # MICHAŁ z Biestrzykowa (Michael Parisiensis / Michał Twaróg) # dusza #
TREŚĆ. (A) Przedmiot psychologii. (B) Różnica realna duszy i jej władz. (C) Władze i działanie duszy zmysłowej. (D) Zagadnienia duszy intelektualnej.

Awerroistyczna teoria intelektu w XIII i XIV wieku. Studia Filozoficzne, nr 3, 135-149, 1966.

# awerroizm łaciński # intelekt # scholastyka #

De Siger de Brabant à Jacques de Plaisance, La théorie de l'intellect chez les averroïstes latins des XIIIe et XIVe siècles. Wrocław, Ossolineum, 1968.

# SIGER z Brabantu # awerroizm łaciński # filozofia średniowieczna #
Ss. 478.

Obrady Miediewistyczne w Kolonii. Studia Filozoficzne, nr 1, 267-268, 1969.

Spór o "humanizm średniowieczny". Koncepcja człowieka i świata w awerroizmie łacińskim. Człowiek i Światopogląd, nr 5, 22-43, 1969.

# humanizm # średniowiecze # awerroizm łaciński # wolność #
TREŚĆ. * Człowiek i świat chrześcijański. * "Humanizm chrześcijański". * Źródła doktrynalne humanizmu laickiego w średeniowieczu. * Przesłanki humanizmu laickiego. * Wolność człowieka - świat bez Boga. * Wolność człowieka - człowiek bez Kościoła. * Wolność i autonomia człowieka. * Walor ziemskiego istnienia człowieka. * Koncepcja szczęścia - optymizm humanistyczny. * Humanizm elitarny i idealistyczny.

Pierwsza średniowieczna opozycja przeciw tomizmowi. Studia Filozoficzne, nr 3, 51-80, 1970.

# filozofia średniowieczna # TOMASZ z Akwinu, św. # awerroizm # arystotelizm #
TREŚĆ. (A) Pojawienie się awerroizmu. (B) Tendencje metodologiczne i koncepcja filozofii awerroizmu. (C) Koncepcja bytu, świata i Boga. (D) Koncepcja duszy ludzkiej.

Filozofia a religia. Ze szkiców o filozofii średniowiecznej. Człowiek i Światopogląd, nr 12, 86-113, 1970.

# filozofia a religia # filozofia średniowieczna #
TREŚĆ. * Religia jako dominująca forma świadomości średniowiecznej. * Teologia jako elitarna forma świadomości religijnej. * Determinanty religijne filozofii średniowiecznej.

Awerroizm łaciński trzynastego wieku. Nonkonformistyczny obraz świata i człowieka w średniowieczu. Warszawa, PWN, 1971. Kuksewicz, Zdzisław.

# awerroizm łaciński # filozofia średniowieczna # SIGER z Brabancji # BOECJUSZ z Dacji # IDZI z Orleanu # humanizm #
TREŚĆ. (A) Wstęp. I. Źródła filozofii XIII wieku. II. Filozofia XIII wieku - tło doktrynalne awerroizmu łacińskiego. III. Wydział Sztuk Uniwersytetu Paryskiego w latach 1260-77. Pojawienie się awerroizmu łacińskiego. IV. Tendencje metodologiczne i koncepcja filozofii awerroizmu. V. Siger z Brabancji. 1. Problem powszechników. 2. Teoria poznania. 3. Ontologia i elementy kosmologii. 4. Teoria duszy intelektualnej. 5. Etyka. VI. Anonimowy awerroista, autor komentarza do traktatu «O duszy». VII. Boecjusz z Dacji. 1. Problem wieczności świata. 2. Etyka. VIII. Idzi z Orleanu. 1. Teoria duszy ludzkiej. 2. Etyka. IIX. Humanizm awerroizmu. (B) Zakończenie. Stron 205.

Szkice o filozofii średniowiecznej (II). Filozofia a nauka: wzajemne powiązania. Człowiek i Światopogląd, nr 2, 92-109, 1971.

# filozofia a nauka # filozofia średniowieczna #

Szkice o filozofii średniowiecznej (III). Człowiek i Światopogląd, nr 3, 65-89, 1971.

# filozofia a życie # filozofia średniowieczna #
TREŚĆ. * Filozofia a życie społeczne. * Filozofia jako część systemu oświaty: działanie filozofii. * Filozofia zaangażowana - ortodoksja i opozycja. * Filozofia uniwersalna czy regionalna?

Mediocentryzm - zakres pojęcia. Studia Filozoficzne, nr 7-8, 153-154, 1972.

# mediocentryzm #

Głos końcowy. [W debacie wokół Kasia, Andrzej. Mediocentryzm katolicki]. Studia Filozoficzne, nr 7-8, 177-183, 1972.

# średniowiecze # mediocentryzm #

Rozwój filozofii średniowiecznej w Polsce. Studia Filozoficzne, nr 6, 75-99, 1973.

# filozofia polska # filozofia średniowieczna #
TREŚĆ. 1. Uniwersytet Kazimierzowski. 2. Uniwersytet Jagielloński. 3. Wydział sztuk wyzwolonych. 4. Rozwój nauk. 5. Myśl społeczno-polityczna. 6. Rozwój filozofii. 7. Problematyka. (a) Pojęcie filozofii - problematyka metodologiczna. (b) Problematyka etyczna. (c) Problematyka filozofii przyrody. (d) Problematyka logiczna.

Ewolucja poglądów R. Bacona w sprawie duszy w okresie paryskim (ok. 1242-1247). Studia Filozoficzne, nr 10, 71-97, 1979.

# BACON, Roger # dusza # intelekt # poznanie #
TREŚĆ. (A) Relacja Boga, inteligencji i duszy. (B) Natura i struktura duszy. (C) Poznanie duszy. (D) Proces i sposób poznania.

Idea pokoju w polskiej myśli filozoficznej w XV wieku. Studia Filozoficzne, nr 11-12, 145-149, 1983.

# pokój # filozofia polska # filozofia średniowieczna # prawo naturalne #

Zwei Versionen der Quaestiones super De generatione et corruptione des Aegidius von Orleans. Roczniki Filozoficzne, 37/38(1), 107-117, 1989/1990. Kuksewicz, Zdzisław.

# IDZI z Orleanu # filozofia średniowieczna #