INDEKS AUTORSKI

Miłowit Kuniński


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Problem racjonalności w filozofii nauki Maxa Webera. Studia Filozoficzne, nr 5, 57-69, 1976. Kuniński, Miłowit.

# WEBER, Max # filozofia nauki # racjonalność naukowa #
TREŚĆ. 1. Filozofia nauki M. Webera i H. Rickerta. 2. Koncepcja racjonalności a konstytucja przedmiotu poznania. 3. Racjonalność - rozumienie - typ idealny.