INDEKS AUTORSKI

Stefan Kunowski (1909-1977)


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

"Tomistyczne studia w dziedzinie pedagogiki" w: Pastori et magistro. Praca zbiorowa wydana dla uczczenia jubileuszu 50-lecia kapłaństwa Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Doktora Piotra Kałwy Profesora i Wielkiego Kanclerza KUL. Krupa, Andrzej (przewodn. kom. red.), 469-488. Lublin, Wyd. TN KUL, 1966. Kunowski, Stefan.

# neotomizm # pedagogika #
TREŚĆ. I. Etapy rozwojowe pedagogiki tomistycznej. II. Próby tworzenia pedagogiki tomistycznej.