INDEKS AUTORSKI

Mieczysław Kur


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

W poszukiwaniu tomistycznej teorii sądów egzystencjalnych. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 101-137, 1980. Kur, Mieczysław.

# tomizm # sąd egzystencjalny #
TREŚĆ. 1. Wstęp. 2. Spór o tomistyczną teorię sądów egzystencjalnych. 3. Metoda rozstrzygnięcia sporu. 4. Ustalenie filozoficznych podstaw tomistycznej teorii sądów egzystencjalnych. 6. Wnioski końcowe.