INDEKS AUTORSKI

Joanna Kurczewska


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Problemy laicyzacji i przemian moralnych. [Rec. MacIntyre, Alasdair. Secularization and Moral Change]. Etyka, t. 6, 185-189, 1970.

Dwie postawy wobec kryzysu ethosu demokratyczno-patriotycznego: Bolesław Limanowski (1835-1935) i Zygmunt Balicki (1858-1916). Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 21, 189-210, 1975.

# polityka # patriotyzm # demokratyzm #
TREŚĆ. (A) Patriotyzm i socjalizm. (B) Ethos patriotyczno-demokratyczny i nacjonalizm.

Alexis de Tocqueville i wartości. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 23, 43-58, 1977.

# TOCQUEVILLE, Alexis de # wartość # ład społeczny # jednostka a społeczeństwo #
TREŚĆ. (A) Dwa łady społeczne. (B) Dwie kultury. (C) Człowiek i społeczeństwo.

Wiedza i obowiązki. (Środowisko "Przeglądu Tygodniowego" w latach siedemdziesiątych XIX w.). Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 28, 129-174, 1982. Kurczewska, Joanna.

# pozytywizm warszawski # społeczna rola nauki # obowiązek # inteligent #
TREŚĆ. (A) Szkic do portretu zbiorowego. (B) Wiedza to potęga. (C) O co walczyć i z czym walczyć. 1. O obowiązkach ogólnie i konkretnie. 2. Wzór człowieka i wzór obywatela. 3. Obowiązki polskiego społeczeństwa - podsumowanie. 4. Polski inteligent a obowiązki specjalne - ideały i realia. 5. Środowisko "Przeglądu Tygodniowego" i własne obowiązki.

Przeszłość, przyszłość i technokraci. (Analiza kategorii czasu w ideologii technokratycznej). Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, nr 32, 199-237, 1987.

# technokratyzm # czas # ideologia # historiozofia #
TREŚĆ. (A) Uwagi wstępne. (B) Obrazy przeszłości. (C) "Terror" przyszłości. (D) Uwagi końcowe.

Technokrata i polityka. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 34, 57-70, 1989. Kurczewska, Joanna.

# technokratyzm # cywilizacja współczesna # polityka #
TREŚĆ. (A) Technokrata i świat polityki. (B) Polityka poprawiona, czyli technokratyczny majstersztyk.