INDEKS AUTORSKI

Marian Kurdziałek (1920-1997)


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Sylwetki historyków filozofii. Roczniki Filozoficzne, 5(3), 141-163, 1955/1957.

# historia filozofii # GRABMANN, Marcin # tomizm #
TREŚĆ. 1. Marcin Grabmann. (a) Życie. (b) Dzieło.

"Arystotelizm. Najtrudniejsza z 'dróg' św. Tomasza" w: Pastori et magistro. Praca zbiorowa wydana dla uczczenia jubileuszu 50-lecia kapłaństwa Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Doktora Piotra Kałwy Profesora i Wielkiego Kanclerza KUL. Krupa, Andrzej (przewodn. kom. red.), 361-376. Lublin, Wyd. TN KUL, 1966.

# arystotelizm # TOMASZ z Akwinu, św. #

Udział ks. Konstantego Michalskiego i Aleksandra Birkenmajera w odkrywaniu filozofii średniowiecznej. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 83-105, 1966.

# MICHALSKI, Konstanty # BIRKENMAJER, Aleksander # filozofia średniowieczna #
TREŚĆ. I. Deprecjacja średniowiecza. II. Rehabilitacja. 1. Romantyczna. 2.Naukowa. 3. Autorytatywna. 4. Jej rozwinięcie. a) U Grabmanna. b) U Michalskiego i Birkenmajera. c) Birkenmajer i Michalski - organizatorami wydawania tekstów średniowiecznych. d) Michalski a Duhem. e) Michalski a neoscholastyka "lowańska".

O niektórych przejawach racjonalizmu w myśli filozoficzno-teologicznej XII wieku. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 49-71, 1967. Kurdziałek, Marian.

# racjonalizm # filozofia średniowieczna # BOECJUSZ #
TREŚĆ. 1. Wstęp. "De Trinitate" Boecjusza punktem wyjścia dla analiz teoriopoznawczych XII wieku. 2. Nowa i stara wizja świata. 3. Problem granic poznania naturalnego. a) U Boecjusza. b) U jego kontynuatorów i komentatorów w XII wieku. c) Nowe w XII wieku rozumienie matematyki. d) Nowa w XII wieku psychologia poznania. e) Poznanie Boga wg augustynistów i platoników w XII wieku. 4. Wpływ doktryn platoników na poglądy Amalryka z Bène i Dawida z Dinant. 5. Konkluzja.

Rzecznik philosophiae perennis. Roczniki Filozoficzne, 15(1), 7-15, 1968.

# ŚWIEŻAWSKI, Stefan # filozofia polska # historia filozofii #

"Theologiae philosophantes". Roczniki Filozoficzne, 16(1), 5-17, 1969.

# historia filozofii # GILSON, Etienne Henry #

Średniowieczne doktryny o człowieku jako obrazie świata. Roczniki Filozoficzne, 19(1), 5-39, 1971.

# filozofia człowieka # filozofia średniowieczna # mikrokosmos # platonizm # neoplatonizm #
TREŚĆ. 1. Główne wątki platońskiej i neoplatońskiej doktryny o człowieku jako obrazie świata. 2. Średniowieczne reperkusje platońskiej i neoplatońskiej doktryny o człowieku jako obrazie świata. 3. Reperkusje platońsko-pitagorejskiego wątku kosmologicznego. 4. Reperkusje platońskiego wątku psychologicznego. 5. Reperkusje platońskiego wątku dynamiczno-organologicznego. 6. Reperkusje platońskiego wątku społeczno-politycznego. 7. Reperkusje wątku typowo neoplatońskiego "homo medietas atque adunatio".

Udział niektórych trzynastowiecznych lekarzy i przyrodników w recepcji filozoficznych pism Awicenny i Awerroesa. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 5-19, 1973. Kurdziałek, Marian.

# AWICENNA # AWERROES # historia filozofii średniowiecznej # filozofia a nauka #

Możliwość obrotowego ruchu Ziemi w ujęciu św. Tomasza z Akwinu. Roczniki Filozoficzne, 22(1), 55-72, 1974.

# TOMASZ z Akwinu, św. # historia nauki # astronomia #

Mistrz Eckhart i jego "Paryskie kazanie na dzień św. Augustyna". Roczniki Filozoficzne, 27(1), 169-181, 1979.

# ECKHART z Hochheim; Mistrz Eckhart # filozofia Boga #

Wielkość św. Alberta z Lavingen, zwanego także Albertem Wielkim. Roczniki Filozoficzne, 30(1), 5-32, 1982.

# ALBERT Wielki # arystotelizm # SIGER z Brabantu # DAWID z Dinant #
TREŚĆ. 1. Życie i dzieła Alberta. 2. Kim właściwie był Albert - zbieraczem i encyklopedystą, znakomitym przyrodnikiem, neoplatończykiem czy arystotelikiem? 3. Albert jako rzecznik perypatetyzmu. 4. Stanowisko Alberta wobec arystotelizmu Sigera z Barabancji i Dawida z Dinant.

Dlaczego św. Tomasz z Akwinu komentował De Trinitate i De hebdomadibus Boecjusza? Roczniki Filozoficzne, 35(1), 217-228, 1987.

# TOMASZ z Akwinu, św. # BOECJUSZ #