INDEKS AUTORSKI

Jan Kurowicki


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Spór o charakterystykę poznania. [Rec. Rainko, Stanisław. Rola podmiotu w poznawaniu]. Studia Filozoficzne, nr 3, 207-211, 1973.

Podmiot zbiorowy a epistemologia. Studia Filozoficzne, nr 4, 141-155, 1973. Kurowicki, Jan.

# epistemologia # poznanie # podmiot zbiorowy #
TREŚĆ. 1. Uwagi wstępne. 2. Praktyka społeczna, jej podmioty a poznanie. 3. Podmiot zbiorowy i jego rola w poznaniu. 4. Konsekwencje epistemologiczne.

Epistemologiczne konsekwencje subiektywnego rozumienia praktyki. Człowiek i Światopogląd, nr 5, 120-136, 1973.