INDEKS AUTORSKI

Leszek Kusak


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Czy Nietzsche przezwyciężył metafizykę? [Rec. Djurić, Mihajlo. Nietzsche und die Metaphysik]. Studia Filozoficzne, nr 4, 149-153, 1987. Kusak, Leszek.

Ideał człowieka we wczesnych pracach filozoficznych F. Nietzschego. Studia Filozoficzne, nr 2-3, 299-310, 1990. Kusak, Leszek.

# NIETZSCHE, Friedrich Wilhelm # ideał # filozofia człowieka #
ABSTRAKT. W artykule prezentowana jest ewolucja ideału człowieka w filozofii Nietzschego z lat 1870-1876. W pierwszych pracach autora Die Geburt der Tragödie ideał ten określany był mianem "geniusza", a jego konstrukcja pozostawała pod wpływem metafizyki Schopenhauera. W Unzeitgemässe Betrachtungen "geniusz" zastąpiony został "prawdziwym człowiekiem", który powoływany był do życia dzięki samodoskonaleniu się i współpracy wszystkich członków społeczeństwa. "Geniusz" i "prawdziwy człowiek" to różniące się od siebie ideały, które w późniejszych pracach autora Zaratustry musiały ustąpić miejsca "wolnemu duchowi", a ten z kolei "nadczłowiekowi".

 

PRZEKŁAD. Disse, Jörg. Metafizyka od Platona do Hegla. Węgrzecki, Adam i Kusak, Leszek (tłum.). Kraków, Wyd. WAM, 2005.