INDEKS AUTORSKI

Leszek Kuźnicki


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

z: Nowiński, Czesław. O rozwoju pojęcia gatunku. Warszawa, PWN, 1965.

# gatunek # ewolucja # historia nauki # biologia # LINNÉ, Carl von (Linneusz) # LAMARCK, Jean-Baptiste de # DARWIN, Charles #
TREŚĆ. (A) Wstęp. I. Prehistoria pojęcia gatunku. 1. Arystoteles. 2. Od kompilatorów do Lineusza. II. Lineusz i statyczne pojęcie gatunku. 1. System klasyfikacyjny. 2. Teoretyczne i metodologiczne założenia systemu klasyfikacyjnego. 3. Statyczne pojęcie gatunku. 4. Kryzys klasycznej koncepcji gatunku. III. Opozycja wobec teorii i metody Linneusza. 1. Rozwojowa koncepcja przyrody. 2. Georges Buffon. 3. Metoda naturalna w taksonomii. 4. Pogląd na gatunek w nurcie opozycji. IV. Problematyka gatunku w teorii ewolucyjnej Lamarcka. 1. Porządek przyrody a system klasyfikacyjny. 2. Gatunek jako pojęcie klasyfikacyjne. V. Dominowanie i kryzys statycznego pojęcia gatunku. 1. Główne tendencje w rozwoju taksonomii opisowej. 2. Objawy kryzysu. 3. Dominowanie statycznej koncepcji gatunku. VI. Darwin i dynamiczne pojęcie gatunku. 1. Ogólna charakterystyka darwinowskiej teorii ewolucji. 2. Problematyka gatunku w twórczości Darwina. 3. Krytyka statycznej koncepcji gatunku. 4. Dynamiczne pojęcie gatunku integralnym składnikiem teorii doboru naturalnego. 5. Sens poznawczy klasyfikacji. 6. Źródła konwencjonalistycznej interpretacji Darwina. VII. Wnioski. 1. Pojęcie gatunku jako kategoria nauk biologicznych. 2. Przeobrażenie pojęcia gatunku. 3. Znaczenie i oznaczanie. (B) Bibliografia. (C) Indeks nazwisk.