INDEKS AUTORSKI

Waldemar Kwiatkowski


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Logos nawykowego myślenia. Studia Filozoficzne, nr 1, 71-77, 1988.

# życie codzienne # HEIDEGGER, Martin # jestestwo # człowiek a świat #
ABSTRAKT. Na to, co zwykło określać się "światem codzienności" składa się nie tylko pewnego rodzaju obiektywność, która pozwala utrwalić się naszemu życiu w jego bezkolizyjnym przebiegu z "dnia na dzień", ale może przede wszystkim stanowi go szczególny sposób odniesienia do świata, bliższego czy dalszego otoczenia, które można nazwać nawykowym myśleniem i działaniem. W artykule tym rozważone zostaną niektóre kwestie dotyczące drugiego z wymienionych aspektów codzienności. Punktem odniesienia dla przedstawionego tu opisu jest Heideggerowska koncepcja codziennego Dasein, zarysowana przede wszystkim w "Sein und Zait". Niniejsze rozważania nie są jednak zamierzone jako wierna i wyczerpująca rekonstrukcja czy interpretacja stanowiska Heideggera. Stanowią one raczej próbę odsłonięcia, na podstawie Heideggerowskiego wskazania, związku, który łączy logos codzienności z prawdą rozumianą w źródłowym sensie starogreckiej aletheia (nieskrytość), tj. związku potocznego myślenia z prawdą jako nieskrytością bytu w sensie bytu wszelkiego jestestwa.

Prawda i Logos. Studia Filozoficzne, nr 4, 117-135, 1988. Kwiatkowski, Waldemar.

# HEIDEGGER, Martin # prawda # logos #
ABSTRAKT. Prawda i logos to te podstawowe pojęcia, które, jak chyba żadne inne, mogą ująć dwu i półtysięczną historię europejskiego myślenia w jedność tradycji. One też wyznaczają granice refleksji filozoficznej Martina Heideggera, filozofa, który postawił sobie za zadanie przemyślenie sensu całości dziejów zachodniego myślenia. Niniejszy artykuł jest jedynie próbą interpretacji owych zasadniczych wątków Heideggerowskiej myśli, rozumianych tu jako jeden ze sposobów utorowania drogi do zrozumienia źródła myślowego przesłania Zachodu.