INDEKS AUTORSKI

Małgorzata Kwietniewska


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Pogląd Jana z Janduno na zasadę jednostkowienia. Studia Filozoficzne, nr 7-8, 109-116, 1989. Kwietniewska, Małgorzata.

# JAN z Janduno # jednostkowienie # ontologia # filozofia średniowieczna #
ABSTRAKT. Artykuł ten jest próbą rekonstrukcji stanowiska, jakie znany XIV-wieczny awerroista, Jan z Janduno, zajmował w sprawie jednostkowienia. W QUAESTIO DISPUTATA DE PRINCIPIO INDIVIDUATIONIS obok trzech uznawanych wówczas rozwiązań tego problemu, podaje on również swoją oryginalną koncepcję. Zgodnie z nią zagadnienie jednostkowienia nie może być rozwiązane jednoznacznie, ponieważ należy je rozpatrzeć na gruncie czterech przyczyn. Trzeba więc szukać nie jednej, lecz kilku zasad jednostkowienia. Dwie z nich wydają się Janowi z Janduno szczególnie godne uwagi, a mianowicie niepodzielność oraz forma substancjalna. Warto podkreślić, że w żaden sposób byt nie jest jednostkowiony za sprawą materii.

 

PRZEKŁAD. Derrida, Jacques. Prawda w malarstwie. Gdańsk, słowo/obraz terytoria, 2003.