INDEKS AUTORSKI

Tadeusz Labus


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Recepcja poglądów Herdera w Europie Wschodniej i Południowo-Wschodniej. Studia Filozoficzne, nr 7, 47-47-61, 1986. Labus, Tadeusz.

# HERDER, Johann Gottfried von # historiozofia # Słowianie #
TREŚĆ. 1. Wstęp. 2. Poglądy Herdera na Słowian. 3. Recepcja poglądów Herdera w Polsce. 4. Recepcja Herdera w Rosji i w Związku Radzieckim. 5. Recepcja Herdera w Czechach i na Słowacji. 6. Losy Herderyzmu na Bałkanach.