INDEKS AUTORSKI

Jerzy Ładyka


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Dzieło Henryka Kamieńskiego. [Rec. Kamieński, Henryk. Filozofia ekonomii materialnej...]. Studia Filozoficzne, nr 5, 207-209, 1960.

Libelt a historiozofia heglowska. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 7, 213-248, 1961.

# LIBELT, Karol # historiozofia # heglizm # naród, narodowość #
TREŚĆ. (A) Ocena współczesności i jej miejsce w schemacie historiozoficznym. (B) Krytyka panlogizmu heglowskiego. (C) Założenia historiozofii Libelta. (D) Koncepcja narodowości. (E) Teoria "ustaw". (F) Koncepcja "czynu". (G) Wizja przyszłości. (H) Tendencje prepozytywistyczne.

Koncepcje społeczeństwa zintegrowanego w twórczości Hegla i Trentowskiego. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 8, 215-260, 1962. Ładyka, Jerzy.

# HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich # TRENTOWSKI, Bronisław # jednostka a społeczeństwo # więź społeczna #
TREŚĆ. I. Sformułowanie problemu. Wątki heglowskie w twórczości Trentowskiego. II. Ideał społeczeństwa zintegrowanego u Hegla. 1. Założenia i punkt wyjścia. 2. Czynniki dezintegracji. 3. Czynniki integrujące. III. Ideał społeczeństwa zintegrowanego u Trentowskiego. 1. Założenia systemu. 2. Koncepcja osobowości. 3. Charakterystyka więzi społecznej. 4. Czynniki integracji i dezintegracji społecznej. 5. Problem integracji a sprawa niepodległości. IV. Uwagi końcowe.

Bakradze o Heglu. [Rec. Bakradze, Konstanty. Filozofia Hegla, system i metoda]. Studia Filozoficzne, nr 3, 179-185, 1966.

"Trentowski - system pogodzonych przeciwieństw" w: Filozofia Polska. (Myśli i Ludzie) , 339-362. Warszawa, Wiedza Powszechna, 1967.

# filozofia polska # TRENTOWSKI, Bronisław #
TREŚĆ. (A) "Mysł" i "różno jednia". (B) "Jaźń" i historiozofia. (C) Pedagogika odrodzenia narodowego. (D) Doskonalenie moralne. (E) Przyszłość Polski.

"Libelt - krytyka samowładztwa rozumu" w: Filozofia Polska. (Myśli i Ludzie) , 363-386. Warszawa, Wiedza Powszechna, 1967.

# filozofia polska # LIBELT, Karol #
TREŚĆ. (A) Krytyka samowładztwa rozumu. (B) Filozofia słowiańska. (C) Założenia systemu umnictwa. (D) Historiozofia. (E) Koncepcja czynu.

"Dembowski - filozofia twórczości" w: Filozofia Polska. (Myśli i Ludzie) , 387-407. Warszawa, Wiedza Powszechna, 1967.

# filozofia polska # DEMBOWSKI, Edward # twórczość #
TREŚĆ. (A) Twórczość jako byt. (B) Historiozofia. (C) Lud i wizja przyszłości. (D) "Walka sprzecznych żywiołów".

Historia - Lud - Socjalizm. Człowiek i Światopogląd, nr 3, 41-60, 1969.

# DEMBOWSKI, Edward #

Rozwinięcie przez F. Engelsa dialektycznej teorii rozwoju. Człowiek i Światopogląd, nr 12, 5-22, 1970. Ładyka, Jerzy.

# ENGELS, F. # rozwój #