INDEKS AUTORSKI

Janusz Lalewicz


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Filozoficzne problemy językowej artykulacji podmiotowości. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 22, 295-316, 1976. Lalewicz, Janusz.

# filozofia języka # podmiotowość # osoba # intersubiektywność #
TREŚĆ. I. Kategorie gramatyczne. II. Językowa kategoria osoby a byt osobowy. III. Podmiot. IV. Subiektywność i intersubiektywność. V. Zakończenie.