INDEKS AUTORSKI

Wojciech Lamentowicz


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

"Hipotetyzm" a prawoznawstwo. [Rec. Nowak, Leszek. Próba metodologicznej charakterystyki prawoznawstwa]. Studia Filozoficzne, nr 4-5, 289-295, 1970. Lamentowicz, Wojciech.

Postęp techniczny i centralizacja władzy: refleksje sceptyczne. Studia Filozoficzne, nr 9, 87-102, 1979. Lamentowicz, Wojciech.

# technika # rewolucja naukowo-techniczna # władza # socjologia polityki #
TREŚĆ. (A) Trudności metodologiczne: mgliste pojęcia. (B) Niejednoznaczna wiedza empiryczna: sugestie socjologów organizacji. I. Technika produkcyjna a centralizacja - decentralizacja. II. Technika informacyjna a przeobrażenia struktur organizacyjnych. (C) Perspektywa globalna: hipotezy i wnioski.