INDEKS AUTORSKI

Jerzy Lande (1886-1954)


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Historia filozofii prawa. Wyd. nowe przejrz. i popr. Kraków, Towarzystwo Biblioteki Słuchaczów Prawa UJ, 1947.

Przedruk w: Studia z filozofii prawa. 1959. 

O ocenach. Uwagi dyskusyjne. Kwartalnik Filozoficzny, 17(4), 241-315, 1948. Lande, Jerzy.

# ocena # norma # cel # OSSOWSKA, Maria # PETRAŻYCKI, Leon #

Studia z filozofii prawa. Opałek, Kazimierz (opracowanie), Wróblewski, Kazimierz (wstęp). Warszawa, PWN, 1959.

# filozofia prawa # PETRAŻYCKI, Leon # norma prawna # metodologia nauk prawnych # ocena # opis a norma #
TREŚĆ. (A) Wróblewski, Kazimierz. Jerzy Lande jako teoretyk. (B) Nota redakcyjna. (C) Przedmiot i metody filozofii prawa. Zarys historyczno krytyczny (1916). (D) Norma a zjawisko prawne. Rozważania nad podstawami teorii prawa na tle krytyki systemu Kelsena (1925). (E) Teoria prawa. Część I. Wstęp metodologiczny do nauk prawnych (1929/30). (F) Historia filozofii prawa (1929/30). (G) Leon Petrażycki (1932). (H) Sprawa teorii prawa (1933). (I) Trzy wstępy (1946). (J) O ocenach. Uwagi dyskusyjne (1948). (K) Socjologia Petrażyckiego (1952). (L) Nauka o normie prawnej (1953/4).