INDEKS AUTORSKI

Elżbieta Łąpieś


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Twórczość przyrody i twórczość człowieka. Studia Filozoficzne, nr 2, 43-56, 1976. Łąpieś, Elżbieta.

# twórczość # przyroda # społeczeństwo # praca #
ABSTRAKT. Przedmiotem artykułu jest analiza pojęcia twórczość w przyrodzie i społeczeństwie. Ukazuję w nim zarówno to, co wspólne, jak i to, co jakościowo różne w twórczości przyrodniczej i ludzkiej.