INDEKS AUTORSKI

Joanna Laskowska-Stasiuk


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Wszechstronny rozwój jednostki jako element socjalistycznej kultury w koncepcjach radzieckich teoretyków z lat 1961-1975. Studia Filozoficzne, nr 8-9, 269-281, 1978. Laskowska-Stasiuk, Joanna.

# rozwój człowieka # socjalizm # jednostka a społeczeństwo # filozofia sowiecka #